NYTTIGT NAVIGATIONSKURSUS

Watergames tilbyder navigationskursus, så du kan få styr på navigationen

Med et Watergames navigationskursus tilbyder vi alle de nødvendige færdigheder, der kræves af dig, når du er til søs. Vores navigationskursus svarer til den teoretiske del af duelighedskurset, som vi kraftigt anbefaler til alle fritidssejlere. Vores navigationskursus indeholder alle krav fastsat af Søfartsstyrelsen før aflæggelse af eksamen.

At deltage i et af Watergames’ navigationskurser kræver ingen forudsætninger. Vores kursus er opdelt i en teoretisk og en praktisk del, der svarer til de to delprøver, der er indeholdt i duelighedsprøven. Navigationskurset tager en weekend à cirka 20 timer.

På kurset lærer du noget om:

  • Søvejsreglerne
  • Generel søsikkerhed
  • Brandbekæmpelse i mindre fartøjer
  • Havmiljøbeskyttelse samt praktisk fartøjskendskab
  • Styring og manøvrering
  • Terrestrisk navigation
  • Afdrift (vind, strøm, jordens magnetisme)

Pris
Watergames tilbyder navigationskurset for kr. 2.500. Den praktiske del koster fra 949 kr.
Søfartsstyrelsen opkræver desuden et eksamensgebyr på kr. 500 til begge prøver. Vores navigationskursus indeholder teoretisk undervisning, alt kursusmaterialer samt fuld forplejning.

Tilmeld dig i dag
Du finder de næste kursusdatoer i vores kursuskalender, hvor du også kan tilmelde dig med det samme. Vi står klar til at besvare yderligere spørgsmål vedrørende Watergames’ navigationskursus på telefon: +45 53 54 00 55 eller e-mail: kursus@watergames.dk.

Se evt. også vores grundlæggende Søsikkerhedskursus, som vi tilbyder alle vores kursister kvit og frit.