Speedbådscertifikat hos Watergames

Vores dygtige instruktører sikrer, at alle får en god oplevelse, når de tager speedbådscertifikat hos Watergames.

Hvor gammel skal man være for at tage speedbådscertifikat?

Du skal ifølge den danske lovgivning være fyldt 16 år for at føre en speedbåd i Danmark.

Derudover skal du have erhvervet dig det lovpligtige speedbådscertifikat, såfremt du skal føre en speedbåd, som kræver det.

Hvornår kræves der speedbådscertifikat?

Der kræves speedbådskørekort til alle hel- og halvplanede både, og ligeledes hvis din båds motorkraft overstiger følgende: længde x længde + 3 x 1,36.

Eksempel:
Hvis du har en båd på fem meter, ser formlen således ud: 5 x 5 + 3 = 28 x 1,36 = 38.
Hvis din fem meter lange båds HK overstiger dette tal (38), kræver der altså certifikat til din speedbåd.

Hvad skal jeg kunne til speedbådsprøven? 

Søfartsstyrelsen fastlægger kravene for opnåelse af "Bevis for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 m".

Prøven er en praktikprøve omfattende:

1. Søvejsregler

2. Fartøjskendskab

3. Styring og manøvrering af en hurtiggående motorbåd

4. Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer

5. Søsikkerhed

6. Beskyttelse af havmiljøet

7. Fritidsfartøjers maskineri

Du kan se den fulde tekst her.

Kilde: Søfartsstyrelsens hjemmeside for fritidssejlere – www.fritidssejler.dk

Hvor kan jeg tage mit speedbådscertifikat?

Der findes flere forskellige steder, hvor du kan tage dit speedbådskort. Fælles for alle er, at der kommer en bemyndiget censor fra Søfartsstyrelsen og skal eksaminere eleverne. 

Speedbådscertifikatet kan tages i den lokale sejlklub, ofte som et længerevarende forløb, hvor du skal deltage i klargøring af båd og være medlem af klubben.

Du kan også tage speedbådsbeviset på en aftenskole, hvor man typisk mødes over flere gange. Disse har ofte et positivt ry for at være en hyggelig kaffeklub. 

Sidst men ikke mindst findes der en håndfuld privatejede speedbådsskoler eller sejlerskoler, hvor du kan tage beviset på typisk en eller to dage. Disse skoler er typisk specialiserede i at lave netop denne type kurser. Vi anbefaler, at du grundigt overvejer, hvilken skole du skal vælge. Du kan bl.a. læse andre brugeres oplevelse af at tage speedbådscertifikat hos den skole, du påtænker, med en simpel søgning på trustpilot. Du kan se Watergames på Trustpilot her: http://www.trustpilot.dk/review/watergames.dk

Hvad koster det at tage speedbådscertifikat?

Hos Watergames koster det fra kr. 949 kr. inkl. alt materiale og ikke mindst beståelsesgaranti. Det betyder, at hvis du mod al forventing skulle dumpe til prøven, så giver vi dig et nyt kursus og prøve uden beregning. Derudover skal du være opmærksom på, at der kommer et prøvegebyr på 500 kr. Tjek vores kursuskalender for næste ledige kurser - bestil i dag, og betal først på selve kursusdagen.

Hvad lærer jeg på speedbådskurset?

Som læring til speedbådscertifikatets prøve introduceres du bl.a. for følgende:

  • Søvejsregler
  • Styring og manøvrering af hurtigtgående motorbåd
  • Søsikkerhed
  • Fartøjskendskab
  • Manøvrering i havn

Ovenstående emner er blot et udpluk af, hvad du vil gennemgå på kurset, når du erhverver dig et speedbådscertifikat. Vi garanterer, at vores undervisningsforløb er 100 % skræddersyet til speedbådsprøven, så du kan følge dig helt tryg til selve eksamen.

Sejlads og alkohol – hvor ligger promillegrænsen?

Det kan kun på det kraftigste frarådes at indtage alkohol før eller under en sejlads.

Promillegrænsen til søs er 0,5. Overskrides denne grænse, vil det blive straffet med bøde eller fængselsstraf. I visse tilfælde kan politiet vælge at konfiskere førerens båd.

Hvor stor en båd må jeg sejle med et speedbådskørekort?

Med et speedbådskørekort i hånden har du ret til et føre alle typer både op til 15 meter i længden uden begrænsning på motorens størrelse. Speedbådskørekort gælder dog ikke for erhvervsfartøjer. Der gælder desuden særregler for fritidsfartøjer, der medtager passagerer. Du kan på Søfartsstyrelsens hjemmeside se, hvilke regler der gælder.

Læs mere information om sejlads med passagerer.

Kan jeg bruge mit speedbådscertifikat, når jeg skal leje båd?

Det er helt op til udlejeren af båden. Speedbådscertifikatet er det lovpligtige bevis, hvis du skal sejle både op til 15 meter i Danmark. Men udlejer er i sin gode ret til at kræve, at lejer eksempelvis har duelighedsbevis som minimum. I dette tilfælde må du spørge udlejeren af båden, om de kræver mere end speedbådscertifikat for at leje deres både.

Er speedbådsbeviset gyldigt i udlandet?

Reglerne er forskellige fra land til land. Mange lande godtager det danske speedbådscertifikat som et gyldigt bevis for at kunne føre og leje båd. 

Dog kan du bruge dit speedbådscertifikat i hele verden, såfremt du sejler under dansk flag, hvilket vil sige, at din båd skal være registreret og købt i Danmark.

Skal jeg have speedbådscertifikat, når jeg skal føre vandscooter?

Det korte svar er ja - det kræver speedbådscertifikat for et føre vandscooter i Danmark. Og du skal være opmærksom på forskellige regler, som kan være særligt gældende for vandscootere. For eksempel er det forbudt at plane op til 300 meter fra kysten. Her skal du sejle med meget lav fart i en lige linje ud, indtil du er mindst 300 meter væk fra kyststrækningen. Du skal med vandscootere desuden være meget påpasselig med ikke at være til gene for den øvrige trafik. Du skal ligesom alle andre udvise godt sømandsskab. 

Hvad er straffen for at sejle uden speedbådscertifikat?

Hvis du sejler uden at være i besiddelse af det lovpligtige speedbådscertifikat, risikerer du at få en bøde på mellem 3.000 og 5.000 kroner. Det er op til det lokale politi at fastsætte bødestørrelsen, dog inden for disse rammer. HUSK: Du skal altid medbringe dit bevis, når du færdes til søs, da du ellers risikerer at få en bøde. Vi tager forbehold for ændringer i takster eller regler.

Er der andet, jeg skal være opmærksom på?

Hvis du vælger at sejle uden speedbådskort, skal du huske på, at du ikke blot risikerer at få en bøde – det kan også have langt større konsekvenser.

Når du deltager på vores kurser, skal du huske at informere om evt. lidelser, da vi ønsker at gøre sejladsen så tryg og sikker som muligt. Deltagelse sker dog altid på eget ansvar.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om speedbådscertifikat, vores kursus eller lignende, kan du altid kontakte os på tlf. 53 54 00 55 eller på kursus@watergames.dk.

 

 

 

 
 
 

Tid?